Bezpłatna rejestracja Dostępna już teraz

Już dziś możesz się zarejestrować w serwisie i korzystać z darmowych funkcjonalności e-usług. Specjalnie dla Ciebie udostępniliśmy nieodpłatnie możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności naszego serwisu. Możesz samodizelnie przeprowadzić audytu regulaminu lub umowy oraz audytu danych osobowych. Przejdź do rejestracji...

Czy wiesz ile możesz zaoszczędzić ? Sprawdź regulamin swojego sklepu, usługi, oferty, konkursu

Posiadając regulamin niezgodny z aktualnymi przepisami prawa przedsiębiorca naraża się na postępowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Łączne koszty przegranego procesu to około 1.000 złotych. Za sprawą kilku podmiotów procesy przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestały chronić w sposób rzeczywisty konsumenta, a stały się przykrywką dla działalności zarobkowej wnoszących masowo spory przed SOKiK poprzez uzyskiwanie kosztów zastępstwa procesowego lub oferowaniem odpłatnych ugód. Zdarzenia te spowodowały chęć pomocy przedsiębiorcom, gdyż w ten sposób to ich interesy stały się obecnie poważnie zagrożone.

Jakie kary może nałożyć Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych?

Od marca 2011 roku Generalny Inspektor Danych Osobowych otrzymał więcej narzędzi to tego, by jeszcze skuteczniej wykonywać swoje zadania. Po zmianach, osoba, która utrudnia czynności kontrolne GIODO może trafić do więzienia na 2 lata.

Wykonując swoje zadania, zarówno GIODO, jak i jego zastępca czy też inni upoważnieni pracownicy mają prawo wstępu, w godzinach od 6:00 do 22:00, do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest zbiór danych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą.

Wiadomości

Spółdzielnia mieszkaniowa ukarana za klauzule niedozwolone

Spółdzielnia mieszkaniowa ukarana za klauzule niedozwolone. Prawo do rozwiązania umowy bez wcześniejszego wezwania, brak odpowiedzialności za awarie TV kablowej lub internetu – to przykłady niedozwolonych postanowień stosowanych przez przedsiębiorcę z Pom...

Wprowadzanie w błąd, niedozwolone zapisy. Milionowe kary dla trzech banków

Niedozwolone zapisy. Milionowe kary dla trzech banków PKO BP, Pekao SA oraz Raiffeisen Bank Polska. Wprowadzająca w błąd kampania reklamowa, zwlekanie z przekazywaniem informacji o spłacie kredytu czy niedozwolone klauzule w umowach o kredyt hipoteczny -....

Audyt bezpieczeństwa

Podczas audytu bezpieczeństwa będą zadawane pytania z zakresu ochrony danych osobowych, a w wyniku dostarczone zostaną niezbędne informacje i wskazówki co należy wykonać w zakresie ODO.

Generator ODO

Generator dokumentacji ODO umożliwia samodzielne, zautomatyzowane przygotowanie dokumentacji dotyczącej Ochrony Danych Osobowych.

eLerning ODO

eLerning pomoże w zrozumienie zagadnień związanych z Ochroną Danych Osobowych.Audyt regulaminu skelpu internetowego

Audyt regulaminu polega na przeszukaniu treści wprowadzonego regulaminu przez użytkownika, a system automtycznie sprawdzi ten regulamin na występowanie klauzul niedozwolonych.

Raport z audytu regulaminu

W wyniku automatycznego sprawdzenia treści regulainu wygenerowany zostanie raport zawierający wskazania co do potencjelnego występowania klauzul niedozwolonych.

eLerning klauzule abuzywne

eLerning pomoże w zrozumienie zagadnień związanych z klauzulami niedozwolonymi, ogłoszonymi jako abuzywne przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.